Toán Lớp 4: mot san vạn dong hinh chu nhat duoc ve the ti le la 1:3000 kích thuoc la chieu dai 6cm chieu rong 3cm tinh dien tich

By An Kim

Toán Lớp 4: mot san vạn dong hinh chu nhat duoc ve the ti le la 1:3000 kích thuoc la chieu dai 6cm chieu rong 3cm tinh dien tich

0 bình luận về “Toán Lớp 4: mot san vạn dong hinh chu nhat duoc ve the ti le la 1:3000 kích thuoc la chieu dai 6cm chieu rong 3cm tinh dien tich”

 1. Chiều dài của sân vận động thực tế là :
  6 xx 3000 = 18000 (cm^2)
  Chiều rộng của sân vận động thực tế là :
  3 xx 3000 = 9000 (cm^2)
  Diện tích của sân vận động đó thực tế là :
  18000 xx 9000 = 162000000(cm^2) = 16200m^2
  Đáp số : 16200m^2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài thật của cái sân đó là:
             6 × 3000 = 18000 (cm)
  Chiều rộng thật của cái sân đó là:
             3 × 3000 = 9000 (cm)
  Diện tích của cái sân vận động đó là:
                  18000 × 9000 = 162000000 (cm²)
                     Đổi 162000000cm² = 16200m²
               Đáp số: 16200m²

  Trả lời

Viết một bình luận