Toán Lớp 6: Tìm số bị chia. Biết chia cho 15 được thương 20 và dư 11 Giải giùm mình với mình đang cần gấp

Toán Lớp 6: Tìm số bị chia. Biết chia cho 15 được thương 20 và dư 11
Giải giùm mình với mình đang cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số bị chia. Biết chia cho 15 được thương 20 và dư 11 Giải giùm mình với mình đang cần gấp”

Viết một bình luận