Toán Lớp 3: Tìm một số mà lấy số đó chia cho 6 cộng thêm 6 thì kết quả bằng số đó nhân với 8

Toán Lớp 3: Tìm một số mà lấy số đó chia cho 6 cộng thêm 6 thì kết quả bằng số đó nhân với 8

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Tìm một số mà lấy số đó chia cho 6 cộng thêm 6 thì kết quả bằng số đó nhân với 8”

Viết một bình luận