Toán Lớp 6: (x-1) mũ 10=(x-1) đang rất cần gấp giúp với ạ

Toán Lớp 6: (x-1) mũ 10=(x-1)
đang rất cần gấp
giúp với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: (x-1) mũ 10=(x-1) đang rất cần gấp giúp với ạ”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  (x – 1)^10 = (x – 1)
  (x -1)^10 – (x – 1) = 0
  (x – 1) . [ (x – 1)^9 – 1] = 0
  \(\left[ \begin{array}{l}x – 1= 0 \\(x – 1)^9 – 1=  0\end{array} \right.\) 
  \(\left[ \begin{array}{l}x = 1 \\(x – 1)^9 = 1\end{array} \right .\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x = 1 \\x – 1 = 1\end{array} \right .\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x = 1 \\x = 2\end{array} \right .\)
  Vậy x \in {1 ; 2}

Viết một bình luận