Toán Lớp 5: Một chiếc tàu thuỷ đi từ A đến B hết 1h30ph. Tàu thuỷ đã đi ngược chiều dòng nước và vận tốc của dòng nước là 9km/h. Hãy tính độ dài t

Toán Lớp 5: Một chiếc tàu thuỷ đi từ A đến B hết 1h30ph. Tàu thuỷ đã đi ngược chiều dòng nước và vận tốc của dòng nước là 9km/h. Hãy tính độ dài từ A đến B, biết rằng vận tốc của tàu thuỷ là 40km/h

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một chiếc tàu thuỷ đi từ A đến B hết 1h30ph. Tàu thuỷ đã đi ngược chiều dòng nước và vận tốc của dòng nước là 9km/h. Hãy tính độ dài t”

 1. Giải đáp:
    46,5 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vận tốc của tàu thuỷ là :
  40 – 9 = 31 ( km/h)
  Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Quãng đường AB là :
  31 . 1,5 = 46,5 ( km)
  Đáp số : 46,5 km

 2. Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.
  Vận tốc thực của tàu thủy là:
  40 – 9 = 31 (km/h)
  Độ dài từ A đến B là:
  31 xx 1,5 = 46,5 (km)
  Đáp số: 46,5 km

Viết một bình luận