Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm số abc biết abc x 5 = dad tìm stn x thỏa mãn: 1

Toán Lớp 6: tìm số abc biết abc x 5 = dad
tìm stn x thỏa mãn: 1

Comments ( 2 )

 1. Bài 1:
  \overline{abc} × 5 = \overline{dad}
  => d = 0 hoặc d = 5
  Nếu d = 0 thì \overline{dad} = 0a0 (loại vì 0 không được đứng đầu).
  Vậy d = 5 và ta có số 5a5
  \overline{abc} × 5 = \overline{5a5}
  \overline{abc} = 505 + 10 × a (cùng chia cả hai vế cho 5)
  \overline{abc} = 101 + 2 × a => a = 1
  => \overline{abc} = 101 + 2 = 103
  Bài 2:
  1 < x/4 < 9/4
  Đổi 1 = 4/4
  Ta có: 4/4 < x/4 < 9/4
  4 < x < 9
  Vậy x = 5; 6; 7; 8
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  abc x 5 = dad 
  a > 0 nên a = 1( để nhân với 5 ta được một số có ba chữ số là dad. 
  d > 0 mà dad chia hết cho 5 nên d = 5. 
  Vậy: 1bc x 5 = 515 
  abc = 515 : 5 
  abc = 103 
  Vậy số phải tìm abc là 103
  2)
  1=$\frac{4}{4}$ 
  $\frac{4}{4}$<$\frac{x}{4}$ <$\frac{9}{4}$ 
  ⇒x∈ {5;6;7;8}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung