Toán Lớp 6: Phân tích 175,280 ra thừa số nguyên tố và tìm các ước nguyên tố của số đó.

By Nhân

Toán Lớp 6: Phân tích 175,280 ra thừa số nguyên tố và tìm các ước nguyên tố của số đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Phân tích 175,280 ra thừa số nguyên tố và tìm các ước nguyên tố của số đó.”

Viết một bình luận