Toán Lớp 4: Mk hỏi dùm com em mk x + 123 = 869 x – 56 = 86 123 + x =365 695 – x = 45 – 25 954 : x = 2 x : 3 = 65

By Mai Lan

Toán Lớp 4: Mk hỏi dùm com em mk
x + 123 = 869
x – 56 = 86
123 + x =365
695 – x = 45 – 25
954 : x = 2
x : 3 = 65

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Mk hỏi dùm com em mk x + 123 = 869 x – 56 = 86 123 + x =365 695 – x = 45 – 25 954 : x = 2 x : 3 = 65”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + 123 = 869
  x           = 869 – 123
  x           = 746
  x – 56 = 86
  x        = 86 + 56 
  x        = 142     
  123 + x = 365
             x = 365 – 123
             x = 242
  695 – x = 45 – 25
  695 – x = 20
            x = 695 – 20
            x = 675
  954 : x = 2
           x = 654 : 2
           x = 327
  x : 3 = 65
  x      = 65 x 3
  x      = 195
                                  CHÚC BẠN HỌC TỐT! 
                    
    
   

  Trả lời

Viết một bình luận