Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm x biết 70 ÷ 4x+720/x = 1/2

Toán Lớp 6: Tìm x biết
70 ÷ 4x+720/x = 1/2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: x=1475
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      \frac{70}{4x} + \frac{720}{x} =1/2 \ (ĐK: x≠0)
  <=> \frac{35}{2x} +\frac{720}{x} =1/2
  <=> \frac{ 35}{2x} + \frac{1440}{2x} = \frac{x}{2x}
  => 35 +1440 = x
  <=> x= 1475 \ (TM)
  Vậy x= 1475

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  70/(4x)+720/x=1/2(x \ne 0)
  ->70/(4x)+2880/(4x)=1/2
  ->2950/4x=1/2
  ->4x=5900
  ->x=1475

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )