Toán Lớp 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Om, vẽ hai tia On và Ok sao cho 0 mOn = 30 và 0 mOk = 60 . a) Tia On có nằm

By Tâm

Toán Lớp 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Om, vẽ hai tia On và Ok sao cho 0 mOn = 30 và 0 mOk = 60 . a) Tia On có nằm giữa hai tia Om và Ok không ? Vì sao ? b) Tính số đo của góc nOk. c) Chứng minh tia On là tia phân giác của góc mOk. d) Gọi Oz là tia phân giác của góc mOn.. Tính số đo của góc kOz.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Om, vẽ hai tia On và Ok sao cho 0 mOn = 30 và 0 mOk = 60 . a) Tia On có nằm”

 1. a)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Om vì \hat{mOn} < \hat{mOk} ( 30^o < 60^o) nên tia On nằm giữa 2 tia Om và Ok(*)
  b) vì tia On nằm giữa 2 tia Om và Ok
  nên  \hat{mOn} + \hat{nOk}= \hat{mOk}
             30^o     + \hat{nOk}=  60^o
                                \hat{nOk}=  60^o – 30^o
                                \hat{nOk}=  30^o
  c)Vì tia On nằm giữa 2 tia Om và Ok(*) và \hat{mOn} =\hat{nOk} ( 30^o = 30^o) nên tia On là tia phân giác của \hat{mOk}
  d) Vì tia Oz là tia phân giác của \hat{mOn} nên \hat{mOz} = \hat{nOz} = \hat{mOn} : 2 = 30^o : 2 = 15^o
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Om  , vì \hat{mOz} < \hat{mOk} ( 15^o < 60^o) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Om và Ok
  ⇒ \hat{mOz} + \hat{kOz} = \hat{mOk} 
       15^o        + \hat{kOz} = 60^o
                            \hat{kOz} = 60^o – 15^o
                            \hat{kOz} = 45^o

  toan-lop-6-tren-cung-mot-nua-mat-phang-co-bo-la-duong-thang-chua-tia-om-ve-hai-tia-on-va-ok-sao

  Trả lời

Viết một bình luận