Toán Lớp 6: Tìm x biết:(-19)-(2x-5)^3=-18 ai giúp mình đầu tiên sẽ chọn bài của người đấy

By Uyên Trâm

Toán Lớp 6: Tìm x biết:(-19)-(2x-5)^3=-18
ai giúp mình đầu tiên sẽ chọn bài của người đấy
Viết một bình luận