Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm x biết:(-19)-(2x-5)^3=-18 ai giúp mình đầu tiên sẽ chọn bài của người đấy

Toán Lớp 6: Tìm x biết:(-19)-(2x-5)^3=-18
ai giúp mình đầu tiên sẽ chọn bài của người đấy

Comments ( 2 )

 1. (-19)-(2x-5)^3=-18
  (2x-5)^3=(-19)-(-18)
  (2x-5)^3=-1
  (2x-5)^3=-1^3
  =>2x-5=-1
  =>2x=(-1)+5
  =>2x=4
  =>x=4:2
  =>x=2
  Vậy x=2
  @Ki ng
   

 2. Cho mình xin 5 sao nha bạn
  #Lùn
  toan-lop-6-tim-biet-19-2-5-3-18-ai-giup-minh-dau-tien-se-chon-bai-cua-nguoi-day

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )