Toán Lớp 6: Tìm x biết:(-19)-(2x-5)^3=-18 ai giúp mình đầu tiên sẽ chọn bài của người đấy

Toán Lớp 6: Tìm x biết:(-19)-(2x-5)^3=-18
ai giúp mình đầu tiên sẽ chọn bài của người đấy

TRẢ LỜI

Viết một bình luận