Toán Lớp 6: tìm 2 chữ số tận cùng của 14^101

Toán Lớp 6: tìm 2 chữ số tận cùng của 14^101

TRẢ LỜI

Viết một bình luận