Toán Lớp 7: Cho hàm số y= -6x . Tìm các giá trị của x sao cho: a) y nhận giá trị dương. b) y nhận giá trị âm.

Toán Lớp 7: Cho hàm số y= -6x . Tìm các giá trị của x sao cho:
a) y nhận giá trị dương.
b) y nhận giá trị âm.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a) Để y nhận giá trị dương thì
  x<0
  =>x là số nguyên âm 
  Có x<0 vì -6 là số âm nên phải nhân với 1 số âm mới ra đc một số dương
  Vậy để y= -6x dương thì x<0
  b) Để y nhận giá trị âm thì
  x>0
  =>x là số dương
  x>0 vì -6 âm nên phải nhân với 1 số dương thì mới có đc giá trị âm.
   

  Trả lời

Viết một bình luận