Toán Lớp 3: tìm 1 số có 2 chữ số mà tổng của chúng =14,tích cũng =14 nhanh lên nhé

Toán Lớp 3: tìm 1 số có 2 chữ số mà tổng của chúng =14,tích cũng =14
nhanh lên nhé

TRẢ LỜI

Viết một bình luận