Toán Lớp 5: Tìm số thập phân a,b biết : a , b = ( a + b ) x 0,5

Toán Lớp 5: Tìm số thập phân a,b biết : a , b = ( a + b ) x 0,5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,b=(a+b)×0,5
  a+0,1×b=0,5×a+0,5×b
  a=0,5×a+0,5×b-0,1×b
  a=0,5×a+0,4×b
  0,5×a=0,4×b
  5×a=4×b
  5×4=b×a
  text{Vì a và b có 1 chữ số =>a=4,b=5}
  Vậy số thập phân a,b cần tìm là 4,5

  Trả lời
 2. # Lp
  a,b = ( a + b ) xx 0,5
  ab = ( a + b ) xx 5
  a xx 10 + b xx 1 = a xx 5 + b xx 5
  a xx 10 – a xx 5 = b xx 5 – b xx 1
  a xx 5 = b xx 4
  -> Vậy a = 4 , b = 5
  Số thập phân a,b là 4,5
  Đáp số : 4,5
   

  Trả lời

Viết một bình luận