Toán Lớp 5: Tìm số thập phân a,b biết : a , b = ( a + b ) x 0,5

By Lan Lan

Toán Lớp 5: Tìm số thập phân a,b biết : a , b = ( a + b ) x 0,5
Viết một bình luận