Toán Lớp 6: – (+84) +213 =-16 125: (3x – 13) = 25 .3(2x + 1) – 19 = 14 175 – 5(x + 3) = 85

Toán Lớp 6: – (+84) +213 =-16
125: (3x – 13) = 25
.3(2x + 1) – 19 = 14
175 – 5(x + 3) = 85

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  125 : ( 3x – 13 ) = 25
  3x – 13 = 125 : 25
  3x – 13 = 5
  3x = 5 + 13
  3x = 18
  x = 6
  3( 2x + 1 ) – 19 = 14
  3( 2x + 1 ) = 14 + 19
  3( 2x + 1 ) = 33
  2x + 1 = 33 : 3
  2x + 1 = 11
  2x = 11 – 1
  2x = 10
  x = 5
  175 – 5( x + 3 ) = 85
  5 ( x + 3 ) = 175 – 85
  5 ( x + 3 ) = 90
  x + 3 = 90 : 5
  x + 3 = 18
  x = 18 – 3
  x = 15
  ~ Câu a mình không biết x ở đâu nên mình không biết làm ạ. ~
  #AkiSha2007
   

  Trả lời
 2. -(x+84)+213=-16
  =>-(x+84)=-16-213
  =>-x-84=-229
  =>-x=-229+84
  =>-x=-145
  =>x=145
  Vậy x=145
  $\\$
  125:(3x-13)=25
  =>3x-13=125:25
  =>3x-13=5
  =>3x=5+13
  =>3x=18
  =>x=18:3
  =>x=6
  Vậy x=6
  $\\$
  3.(2x+1)-19=14
  =>3.(2x+1)=14+19
  =>3.(2x+1)=33
  =>2x+1=33:3
  =>2x+1=11
  =>2x=11-1
  =>2x=10
  =>x=10:2
  =>x=5
  Vậy x=5
  $\\$
  175-5.(x+3)=85
  =>5.(x+3)=175-85
  =>5.(x+3)=90
  =>x+3=90:5
  =>x+3=18
  =>x=18-3
  =>x=15
  Vậy x=15
   

  Trả lời

Viết một bình luận