Toán Lớp 6: tìm 2 chữ số tận cùng của 14^101

Toán Lớp 6: tìm 2 chữ số tận cùng của 14^101

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 
   
   là mũ lẽ nên chữ số tận cùng là 

  Trả lời

Viết một bình luận