Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm 2 chữ số tận cùng của 14^101

Toán Lớp 6: tìm 2 chữ số tận cùng của 14^101

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 
   
   là mũ lẽ nên chữ số tận cùng là 

 2. Ta có : 4^1 = 4 ; 4^2 = 16 ; 4^3 = 64 ; …  
  $\text{ mũ lẻ thì là 4 ; mũ chẵn thì là 6 } $ 
  101 là mũ lẽ nên chữ số tận cùng là 4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh