Toán Lớp 6: (2y-5).3=3^4 tìm y giúp mình nha l

Toán Lớp 6: (2y-5).3=3^4 tìm y giúp mình nha l

TRẢ LỜI

Viết một bình luận