Toán Lớp 6: Tìm x 2^x + 5 = 64 b. 21 . x = 2100

Toán Lớp 6: Tìm x
2^x + 5 = 64
b. 21 . x = 2100

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  $2^{x+5}$ = 64
  ⇔ $2^{x+5}$ = 2^6
  ⇔ x + 5 = 6
  ⇔ x = 6 – 5
  ⇔ x = 1
  Vậy x = 1
  21 . x = 2100
  ⇔ x = 2100 : 21
  ⇔ x = 100
  Vậy x = 100

  Trả lời

Viết một bình luận