Toán Lớp 11: Có 2 dãy số đối diện nhau mỗi đay có 4 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp 4 nam 4 nữ sao cho nam nữ ngồi đối diện nhau

By Huyền Thư

Toán Lớp 11: Có 2 dãy số đối diện nhau mỗi đay có 4 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp 4 nam 4 nữ sao cho nam nữ ngồi đối diện nhau
Viết một bình luận