Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nửa chu vi hình bằng 256m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nửa chu vi hình bằng 256m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài hình chữ nhật đó là: 256:(3+5)x5=160(m) 
  Chiều rộng hình chữ nhật là: 256-160=96(m)
  Diện tích hình chữ nhật là: 160×96=15360(m2)
           Đáp số: 15360m2
  Học tốt nha!

 2. Giải đáp:
  $15360\,m^2$.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài:    |——|——|——|——|——|
  Chiều rộng: |——|——|——|    256 mét.
  Tổng số phần bằng nhau là:
            $3+5=8$ (phần).
  Giá trị mỗi phần là:
            $256:8=32$ (mét).
  Chiều dài là:
            $5\times32=160$ (mét).
  Chiều rộng là:
            $3\times32=96$ (mét).
  Diện tích hình chữ nhật là:
            $96\times160=15360$ ($m^2$).
                      Đáp số: $15360\,m^2$.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh