Toán Lớp 11: Có 2 dãy số đối diện nhau mỗi dãy có 4 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp 4 nam 4 nữ sao cho nam nữ ngồi đối diện nhau

Toán Lớp 11: Có 2 dãy số đối diện nhau mỗi dãy có 4 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp 4 nam 4 nữ sao cho nam nữ ngồi đối diện nhau

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  + Có 8 cách chọn 1 bạn ngồi vào ghế 1 (nam nữ tùy ý)
  Có 4 cách chọn bạn khác giới ngồi vào ghế đối diện
  Có 6 cách chọn 1 bạn ngồi vào ghế tiếp theo (nam nữ tùy ý trừ cặp nam nữ đã chọn)
  Có 3 cách chọn bạn ngồi đối diện
  Tương tự ta có tất cả 8.4.6.3.4.2.2.1=9216 cách.

  Trả lời

Viết một bình luận