Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn ab – cd = 1 và a+b = c+d. Chứng minh rằng: a = b giúp mik vs ạ mik cảm ơn

Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn ab – cd = 1 và a+b = c+d. Chứng minh rằng: a = b giúp mik vs ạ mik cảm ơn

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a+b=c+d => a=c+d-b
  thay vào ab+1=cd
  => (c+d-b)*b+1=cd
  <=> cb+db-cd+1-b^2=0
  <=> b(c-b)-d(c-b)+1=0
  <=> (b-d)(c-b)=-1
  a,b,c,d,nguyên nên (b-d) và (c-b) nguyên
  mà (b-d)(c-b)=-1 nên có 2 TH:
  TH1: b-d=-1 và c-b=1
  <=> d=b+1 và c=b+1
  => c=d
  TH2: b-d=1 và c-b=-1
  <=> d=b-1 và c=b-1
  => c=d
  Vậy từ 2 TH ta có c=d.

  Trả lời

Viết một bình luận