Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn ab – cd = 1 và a+b = c+d. Chứng minh rằng: a = b giúp mik vs ạ mik cảm ơn

By Việt Lan

Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn ab – cd = 1 và a+b = c+d. Chứng minh rằng: a = b giúp mik vs ạ mik cảm ơn
Viết một bình luận