Toán Lớp 6: Tìm x |x|=|(-0).(-1).(-2)-.(-100)|

Toán Lớp 6: Tìm x
|x|=|(-0).(-1).(-2)…..(-100)|

TRẢ LỜI

Viết một bình luận