Toán Lớp 4: bác hùng đi từ nhà lên tỉnh bằng xe đạp. Trong 1 giờ đầu bác đi được 3/5 quãng đường thì dừng lại nghỉ. hỏi bác Hùng còn phải đi tiếp b

Toán Lớp 4: bác hùng đi từ nhà lên tỉnh bằng xe đạp. Trong 1 giờ đầu bác đi được 3/5 quãng đường thì dừng lại nghỉ. hỏi bác Hùng còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa để đến tỉnh. Biết đi từ quãng đường từ nhà bác lên tỉnh dài 20 km ?

TRẢ LỜI

 1.    Bác Hùng đã đi được số ki-lô-mét là:
            20 $\text{x}$ 3/5=12  (km)
      Bác Hùng còn phải đi tiếp số km nữa để đến tỉnh là:
             20- 12= 8  (km)
                  Đ/S: 8  km
  #Karis257

  Trả lời
 2. giải 
  1 phần 5 quãng đường đó là :20:5=4(km)
  1 giờ bác hùng đi được số ki – lô – mét là :4×3=12(km)
  bác hùng còn phải đi số ki – lô – mét nữa là :20-12=8(km)
                                           đáp số : 8km

  Trả lời

Viết một bình luận