Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) (-30) + 15 + 10 + ( -15) 17 + ( -12) + 25 – 17 – (-219) + (-219) – 401 + 12

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
(-30) + 15 + 10 + ( -15)
17 + ( -12) + 25 – 17
– (-219) + (-219) – 401 + 12

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) (-30) + 15 + 10 + ( -15) 17 + ( -12) + 25 – 17 – (-219) + (-219) – 401 + 12”

 1. $#QLinkVN$
  GIẢI CÁC PHÉP TÍNH TRÊN NHƯ SAU:
  1) (-30)+15+10+(-15)
  =[15+(-15)]+[10+(-30)]
  =(15-15)+(10-30)
  =0-20=-20
  VẬY BIỂU THỨC TRÊN CÓ GIÁ TRỊ LÀ -20
  2) 17+(-12)+25-17
  =17-12+25-17
  =(17-17)+(25-12)
  =0+13=13
  VẬY BIỂU THỨC TRÊN CÓ GIÁ TRỊ LÀ 13
  3) -(-219)+-219-401+12
  =219-219-401+12
  =(219-219)+(12-401)
  =0+(-389)=-389
  VẬY BIỂU THỨC TRÊN CÓ GIÁ TRỊ LÀ -389

Viết một bình luận