Toán Lớp 6: Theo Tổng cục Thống kê,tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn la 98 000 000 người.Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích c

By Hồng

Toán Lớp 6: Theo Tổng cục Thống kê,tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn la 98 000 000 người.Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Theo Tổng cục Thống kê,tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn la 98 000 000 người.Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích c”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  98 000 000=98.10^6
  Dân số Việt Nam dưới  dạng tích của một số với một lũy thừa của 10 là 98.10^6 
                                   XIN 5*+CTLHN NẾU CÓ

  Trả lời

Viết một bình luận