Toán Lớp 4: đặt phép tính và tính 1) 405:15 2) 2408:43 3)1656:24

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 4: đặt phép tính và tính
1) 405:15
2) 2408:43
3)1656:24

0 bình luận về “Toán Lớp 4: đặt phép tính và tính 1) 405:15 2) 2408:43 3)1656:24”

  1. Yuu gửi bạn :
    1 ) 405 |  15
                | _______
        30    |  27
        105
          00
    2 ) 2048 |  43
         215   |_______
         258   |  56
           00
    3 ) 1656 |  24
         144   |_______
           216 |  69
             00
    Sorry bạn nha, mk chỉ biết trình bày kiểu này thôi, mong mod đừng xóa.
    Chúc bạn học tốt!
    #Yuu

    Trả lời

Viết một bình luận