Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: đặt phép tính và tính 1) 405:15 2) 2408:43 3)1656:24

Toán Lớp 4: đặt phép tính và tính
1) 405:15
2) 2408:43
3)1656:24

Comments ( 2 )

 1. Yuu gửi bạn :
  1 ) 405 |  15
              | _______
      30    |  27
      105
        00
  2 ) 2048 |  43
       215   |_______
       258   |  56
         00
  3 ) 1656 |  24
       144   |_______
         216 |  69
           00
  Sorry bạn nha, mk chỉ biết trình bày kiểu này thôi, mong mod đừng xóa.
  Chúc bạn học tốt!
  #Yuu

 2. 1) 405 : 15 = 27
  2) 2408 : 43 = 56
  3) 1656 : 24 = 69
   

  toan-lop-4-dat-phep-tinh-va-tinh-1-405-15-2-2408-43-3-1656-24

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )