Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 10cm².M là trung điểm của BC,AM cắt BD ở Q. tính diện tích MQDC

By Mộng Tâm

Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 10cm².M là trung điểm của BC,AM cắt BD ở Q. tính diện tích MQDC

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 10cm².M là trung điểm của BC,AM cắt BD ở Q. tính diện tích MQDC”

 1. @Kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi N giao điểm của AC và BD
  ⇒ AM và BN là 2 trung tuyến của ΔABC
  ⇒ Q là trọng tâm ΔABC ⇒ QM = 1/3 AM
  ⇒ S_(BQM) = 1/3 S_(BAM) = 1/3 . 1/2 S_(ABC) = 1/3.1/2.1/2.S_(ABCD) = 1/12
  ⇒ S_(MQDC) = S_(BCD) – S_(BQM) = 1/2 – 1/12 = 5/12

  Trả lời

Viết một bình luận