Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 10cm².M là trung điểm của BC,AM cắt BD ở Q. tính diện tích MQDC

Toán Lớp 8: cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 10cm².M là trung điểm của BC,AM cắt BD ở Q. tính diện tích MQDC

Comments ( 1 )

 1. @Kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi N giao điểm của AC và BD
  ⇒ AM và BN là 2 trung tuyến của ΔABC
  ⇒ Q là trọng tâm ΔABC ⇒ QM = 1/3 AM
  ⇒ S_(BQM) = 1/3 S_(BAM) = 1/3 . 1/2 S_(ABC) = 1/3.1/2.1/2.S_(ABCD) = 1/12
  ⇒ S_(MQDC) = S_(BCD) – S_(BQM) = 1/2 – 1/12 = 5/12

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )