Toán Lớp 6: Tam giác ABC có chu vi bằng 15cm và độ dài ba cạnh AB = AC = BC . Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu?

By Kim Dung

Toán Lớp 6: Tam giác ABC có chu vi bằng 15cm và độ dài ba cạnh AB = AC = BC . Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tam giác ABC có chu vi bằng 15cm và độ dài ba cạnh AB = AC = BC . Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu?”

Viết một bình luận