Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tam giác ABC có chu vi bằng 15cm và độ dài ba cạnh AB = AC = BC . Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu?

Toán Lớp 6: Tam giác ABC có chu vi bằng 15cm và độ dài ba cạnh AB = AC = BC . Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Vì AB = AC = BC . Nên Tam giác ABC là tam giác đều
  Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu là :
  15 : 3 = 5 ( cm )
  Đáp số : 5 cm.
   

 2. Giải đáp:chu vi tam giác abc=ab+ac+bc=ab+ab+ab=3ab   3ab=15=))ab=5
          
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung