Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: So sánh hai phân số và giải thích chi tiết: 999999/1000000 và 898989/898990 Cảm ơn

Toán Lớp 6: So sánh hai phân số và giải thích chi tiết:
999999/1000000 và 898989/898990
Cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  999999/1000000=(1000000-1)/1000000=1-1/1000000
  898989/898990=(898990-1)/898990=1-1/898990
  có 1000000 > 898990
  =>1/1000000<1/898990
  =>1-1/1000000>1-1/898990
  =>999999/1000000>898989/898990

 2. Giải đáp:
  Ta thấy:
  1 – \frac{999999}{1000000} = \frac{1}{1000000}(1)
  1 – \frac{898989}{898990} = \frac{1}{898990}(2)
  Trong 2 phân số có tử bằng nhau, phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. 
  Vậy \frac{1}{1000000} < \frac{1}{898990}(3).
  Từ (1); (2) và (3) => \frac{999999}{1000000} > \frac{898989}{898990}.
  Tips: Phương pháp so sánh này được gọi gọi là “so sánh phần bù”.
  Chúc học tốt!!!
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )