Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Sân nhà bác Minh hình chữ nhật có chiều dài 8???? và chiều rộng 9m . Bác Minh mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0, 6m . Hỏi bác Mi

Toán Lớp 6: Sân nhà bác Minh hình chữ nhật có chiều dài 8???? và chiều rộng 9m . Bác Minh mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0, 6m . Hỏi bác Minh cần mua bao nhiêu viên gạch để đủ lát sân?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Diện tích sân nhà là:}$
  $\text{8 × 9 = 72 ( m² )}$
  $\text{Diện tích viên gạch là:}$
  $\text{0,6 × 0,6 = 0,36 ( m² )}$
  $\text{Số viên gạch đủ lát cả sân là:}$
  $\text{72 : 0,36 = 200 ( viên gạch )}$
  $\text{Đáp số: 200 viên gạch}$

 2. Giải đáp: 200 viên
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích sân nhà bác Minh là:
           8 . 9 = 72 ( m² )
  Diện tích một viên gạch là:
           0,6 . 0,6 = 0,36 ( m² )
  Bác Minh cần mua số viên gạch là:
            72 : 0,36 = 200 ( viên )
                       Đáp số: 200 viên.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình