Toán Lớp 6: rút gọn : a) -270/450; b)11/-143;c) 32/12;d) -26/-156 nhanh lẹ

By Bích Hằng

Toán Lớp 6: rút gọn : a) -270/450; b)11/-143;c) 32/12;d) -26/-156
nhanh lẹ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: rút gọn : a) -270/450; b)11/-143;c) 32/12;d) -26/-156 nhanh lẹ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết: 
  a) -270/450 = -270 : 90 / 450 : 90 = -3 / 5 
  b) 11/-143 = 11 : 11 / -143 : 11 = 1 / – 13 
  c) 32 / 12 = 32 : 4 / 12 : 4  = 8 / 3
  d) -26/-156 = -26 : 26 / -156 : 26 = -1 / -6 = 1/ 6
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận