Toán Lớp 4: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi.nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia thành 7 túi.mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹ

By Huyền Linh

Toán Lớp 4: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi.nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia thành 7 túi.mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo.hỏi an có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi.nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia thành 7 túi.mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹ”

 1. Nếu thêm vào mỗi túi 1 cái kẹo thì số kẹo dôi ra là:
  17 – 1 × 7 = 10 (cái)
  Số kẹo dôi ra ở mỗi gói là:
  8 – 7 = 1 (cái)
  Mỗi túi lúc đầu có số kẹo là:
  10 : 1 = 10 (cái)
  An có số kẹo là:
  10 × 8 = 80 (cái)
  Đáp số: 80 cái kẹo

  Trả lời
 2. @sad0708
  Nếu ta thêm vào 7 túi mỗi túi 1 viên kẹo thì số kẹo thừa là:
       17 – 1 × 7 = 10 ( viên )
  Một túi có số kẹo là:
       10 ÷ ( 8 – 7 ) = 10 ( viên )
  An có số kẹo là:
       10 × 8 = 80 ( viên )
            Đáp số: 80 viên kẹo
   

  Trả lời

Viết một bình luận