Toán Lớp 6: Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32chiếc thước kẻ và 56 chiếc bút chì vào trong các túi quà sao có thể chia được. Khi đó số l

Toán Lớp 6: Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32chiếc thước kẻ và 56 chiếc bút chì vào trong các túi quà sao có thể chia được. Khi đó số lượng vở , thước kẻ , bút chì ở mỗi túi đều như nhau . Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được. Khi đó , số lượng vở, thước kẻ , bút chì trong mỗi túi là bao nhiêu
*Bài giải thuộc dạng bội và ước ”
Em đang cần gấp để nộp giáo viên ạ , ai giúp em chuyến này , em xin trân thành cảm ơn .

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32chiếc thước kẻ và 56 chiếc bút chì vào trong các túi quà sao có thể chia được. Khi đó số l”

 1. Ta có:
  48 = 24 . 3
  32 = 25
  56 = 23 . 7
  => ƯCLN(48, 32, 56) = 23 = 8.
  Vậy số túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn lớp 6B có thể chia được là 8 túi.
  Khi đó, trong mỗi túi có:
   48 : 8 = 6 quyển vở;
   32 : 8 = 4 thước kẻ;
   56 : 8 = 7 bút chì.
   xin trlhn và 5 sao

  Trả lời

Viết một bình luận