Toán Lớp 6: Một trường THCS có 60 phòng học;mỗi phòng có 9 bộ bàn ghế,mỗi bộ bàn ghế có thể xếp nhiều nhất 5 học sinh ngồi.Hỏi trường có thể nhận n

Toán Lớp 6: Một trường THCS có 60 phòng học;mỗi phòng có 9 bộ bàn ghế,mỗi bộ bàn ghế có thể xếp nhiều nhất 5 học sinh ngồi.Hỏi trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh ?

TRẢ LỜI

 1. 60 phòng học có số bộ bàn ghế là :
          60 . 9 = 540 ( bộ )
  Trường đó có thể nhận nhiều nhất số học sinh là :
         540 . 5 = 2700 ( học sinh )
                  Đáp số : 2700 học sinh

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   phòng học có số bộ bàn ghế là :
                        ( bộ )
  Trường có thể nhận nhiều nhất số học sinh là :
                          ( học sinh )
                                    Đáp số :  học sinh
  chúc bạn học tốt. xin hay nhất nha.

  Trả lời

Viết một bình luận