Toán Lớp 6: Một trường THCS có 60 phòng học;mỗi phòng có 9 bộ bàn ghế,mỗi bộ bàn ghế có thể xếp nhiều nhất 5 học sinh ngồi.Hỏi trường có thể nhận n

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 6: Một trường THCS có 60 phòng học;mỗi phòng có 9 bộ bàn ghế,mỗi bộ bàn ghế có thể xếp nhiều nhất 5 học sinh ngồi.Hỏi trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh ?
Viết một bình luận