Toán Lớp 6: 5x + 25 = = 0 (-135) : x – 75 = -70

Toán Lớp 6: 5x + 25 = = 0
(-135) : x – 75 = -70

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  5x + 25 = 0
  -> 5x = 0 – 25
  -> 5x = -25
  -> x = (-25) : 5
  -> x = -5
  Vậy x = -5
  ————–
  (-135) : x – 75 = -70
  -> (-135) : x = -70 + 75
  -> (-135) : x = 5
  -> x = (-135) : 5
  -> x = -27
  Vậy x = -27
  #dariana 

  Trả lời

Viết một bình luận