Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính 14,7 +162,8 58,6 – 9,63 5,13 x 1,8 59,52 : 4,8

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính
14,7 +162,8 58,6 – 9,63 5,13 x 1,8 59,52 : 4,8

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   ở ảnh nhé bạn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ảnh là theo ý kiến của mik thấy bài mik giống bạn ấy nên mik không chép nx mà mik lấy luôn :))))

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-14-7-162-8-58-6-9-63-5-13-1-8-59-52-4-8

 2.      14,7                    58,6                    5,13                          59,52 : 4,8= 12,4
  + 162,8              –      9, 63             x   1, 8                                    
  ———-               ———-           ———-
      177,5                    48,97                  41,04
                                                              51,3
                                                           ———-
                                                             9,234

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc