Toán Lớp 4: 7m2 = –.cm2 A. 723 cm² B. 70203 cm² C. 70230 cm² D. 70 023 cm² ( GIẢI THÍCH NỮA NHÉ MÌNH CHO HAY NHẤT )

By Uyên Trâm

Toán Lớp 4: 7m2 = ………cm2
A. 723 cm²
B. 70203 cm²
C. 70230 cm²
D. 70 023 cm²
( GIẢI THÍCH NỮA NHÉ MÌNH CHO HAY NHẤT )
Viết một bình luận