Toán Lớp 6: một số tự nhiên có 2 chữ số trong đó có chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là 9 đó là số nào

Toán Lớp 6: một số tự nhiên có 2 chữ số trong đó có chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là 9 đó là số nào

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  90
   Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì nếu hàng đơn vị là 0 thì hàng chục là 9(thỏa mãn)
  ⇒ta có 90
  nếu hàng dơn vị là 1 thì hàng chục là 10 (không thỏa mãn)
  ⇒ta có 101
  vậy 90 thỏa mãn yêu cầu đề baif
  Đáp số :90
  cho mk xin ctlhn
  nhs sắp tụt lên mk cần
  #donotcopy
  *nocopy 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta xét các trường hợp hiệu bằng 9 của hai số bé hơn 10(bé hơn vì nếu từ 10 trở lên sẽ thành số có ba chữ số)
  9-0
  Ta thấy để hiệu là 9 thì số bị trừ lớn nhất là 9
  ⇒số đó là 90
  @gửi bn
  chúc bn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận