Toán Lớp 5: 1-1-2007 đến 31-12-2010 có bao nhiêu ngày

Toán Lớp 5: 1-1-2007 đến 31-12-2010 có bao nhiêu ngày

TRẢ LỜI

 1. Ta có năm nhuận(có 366 ngày) là năm:2008
  Các năm không nhận(có 365 ngày) là năm:2007, 2009, 2010
  Từ 1/1/2007 đến 31/12/2007 có 365 ngày 
  Vì vậy ta có:
  365+366+365+365
  =365xx3+366
  =1461 
  Đáp số:1461 ngày.

  Trả lời

Viết một bình luận