Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một lớp có 36 học sinh.cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số học sinh bằng nhau và nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm.hỏi có mấy các

Toán Lớp 6: Một lớp có 36 học sinh.cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số học sinh bằng nhau và nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm.hỏi có mấy cách chia nhóm?mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Comments ( 2 )

 1. Gọi số nhóm là a ( a \in NN )
  Theo đề bài , ta có : 36 \vdots a => a \in Ư(36) = \{ 1;2;3;4;6;9;12;18;36 \}
  Vậy số học sinh của mỗi loại nhóm là :
   36  : 1 = 36 ( nhóm phải trên 1 -> loại )
  36 : 2 = 18 ( hs )
  36 : 3 = 12 ( hs )
  36 : 4 = 9 ( hs )
  36 : 6 = 6 ( hs )
  36 : 9 = 4 (hs )
  36 : 12 = 3 ( hs )
  36 : 18 = 2 ( hs )
   36 : 36 = 1 ( số hs mỗi nhóm phải trên 1 -> loại )

 2. Gọi những nhóm mà có thể chia được là x 
  Ta có : 36 chia hết cho x  
  ⇒ x ∈ ƯC ( 36 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 36 }
  ⇒ Có thể lớp thành chia theo 6 cách ( Không chia được lớp thành 36 nhóm do nếu chia vậy thì số học sinh trong mỗi nhóm sẽ có 1 học sinh ⇒ không thỏa mãn yêu cầu đề bài )
  Nếu chia lớp thành 1 nhóm thì mỗi nhóm có 36 học sinh
  Nếu chia lớp thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có 18 học sinh
  Nếu chia lớp thành 3 nhóm thì mỗi nhóm có 12 học sinh
  Nếu chia lớp thành 4 nhóm thì mỗi nhóm có 9 học sinh
  Nếu chia lớp thành 6 nhóm thì mỗi nhóm có 6 học sinh
  Nếu chia lớp thành 9 nhóm thì mỗi nhóm có 4 học sinh
  Nếu chia lớp thành 12 nhóm thì mỗi nhóm có 3 học sinh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa