Toán Lớp 6: Một lớp có 36 học sinh.cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số học sinh bằng nhau và nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm.hỏi có mấy các

By Ngọc Sa

Toán Lớp 6: Một lớp có 36 học sinh.cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số học sinh bằng nhau và nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm.hỏi có mấy cách chia nhóm?mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?
Viết một bình luận