Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: cho ΔABC vuông tại A biết AB=6cm;AC=8cm,M là trung điểm cạnh BC a)tính AM b)gọi N là trung điểm cạnh AB và D đối xứng với N qua tâm M

Toán Lớp 8: cho ΔABC vuông tại A biết AB=6cm;AC=8cm,M là trung điểm cạnh BC
a)tính AM
b)gọi N là trung điểm cạnh AB và D đối xứng với N qua tâm M . tứ giác NBDC là hình j
c)chứng minh tứ giác ANDC là hình chữ nhật
gọi P là điểm đối xứng với M qua AB,Q đối xứng với M qua AC. chứng minh 3 điểm P,A,Q thắng hàng

Comments ( 1 )

 1. a, Tam giác ABC vuông tại A,
  *Theo định lý pytago:
  BC^2= Ac^2 + AB^2
  BC =căn AC^2 + AB^2
  = Căn 6^2 + 8^2
  BC = căn 100 = 10 (cm)
  M là trung điểm cạnh BC => AM là đường trung tuyến
  Vì tam giác ABC là tam giác vuông nên đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1 nửa cạnh huyền nên
  AM = BC / 2 = 10 / 2 = 5 cm
  *Mk chx lm dc b),c).Bn thcam><
  *Chuc ban hc tot!
   

  toan-lop-8-cho-abc-vuong-tai-a-biet-ab-6cm-ac-8cm-m-la-trung-diem-canh-bc-a-tinh-am-b-goi-n-la-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh