Toán Lớp 6: ⦁ Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?

By Lan Phương

Toán Lớp 6: ⦁ Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?
GIÚP MIK GIẢI NHANH CÂU NÀY VỚI Ạ
Viết một bình luận