Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: ⦁ Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?

Toán Lớp 6: ⦁ Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?
GIÚP MIK GIẢI NHANH CÂU NÀY VỚI Ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá
  Ta có 
  ƯCLN (24; 108) = 22.3 = 12
  Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.
  #Nocopy
   

 2. Giải đáp:
  ta có :
  $24$ chia hết cho x ; $108$ chia hết cho x
  x thuộc ƯCLN ( 24,108)
  24 = 23 x 3
  108 = 22 x 33
  ƯCLN(24,108) = 22 x 3 = 12
  vậy: có thể chia được nhiều nhất 12 tổ
  số bác sĩ trong mỗi tổ là:
  24 : 12 = 2 ( bác sĩ)
  số y tá trong mỗi tổ là:
  108 : 12 = 9 ( y tá)
  Đáp số: 12 tổ
  mỗi tổ: 2 bác sĩ và 9 y tá

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )