Toán Lớp 7: Giả cổ phiếu của một Công ty niêm yết vào sáng ngày thứ hai là 250 000 đồng. Vào cuối buổi chiều ngày thứ hai thì giá đã giảm đi 20%. Đ

Toán Lớp 7: Giả cổ phiếu của một Công ty niêm yết vào sáng ngày thứ hai là 250 000 đồng. Vào cuối buổi chiều ngày thứ hai thì giá đã giảm đi 20%. Đến sáng ngày thứ ba lại giảm đi 10%. Đến sáng ngày thứ tư lại tăng lên 30%. Hỏi vào sáng thứ tư, giá cổ phiếu của Công ty tăng hay giảm là bao nhiêu so với sáng ngày thứ hai?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  16 000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi giảm 20% lần đầu thì giá cổ phiếu còn:
  250 000 . (100% – 20%) = 200 000 (đồng)
  Khi giảm 10% lần sau thì giá cổ phiếu còn:
  200 000 . (100% – 10%) = 180 000 (đồng)
  Khi tăng lên 30% thì giá cổ phiếu là:
  180 000 + 180 000 . (100% – 30%) = 234 000 (đồng)
  Giá cổ phiếu vào sáng thứ tư giảm:
  250 000 – 234 000 = 16 000 (đồng)
  Vậy giá cổ phiếu vào sáng thứ tư giảm 16 000 đồng

  Trả lời
 2. $#Dream$
  Vì khi giảm giá cổ phiếu 20% thì là :
  200000 ( đồng )
  Giảm thêm 10% nũa còn là :
  180000 ( đồng )
  Khi tăng lên 30% thì là :
  234000 ( đồng )
  Vậy giá chênh lệch là :
  250000-234000=16000 ( đồng )
  Đáp số : 16000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận