Toán Lớp 7: Giả cổ phiếu của một Công ty niêm yết vào sáng ngày thứ hai là 250 000 đồng. Vào cuối buổi chiều ngày thứ hai thì giá đã giảm đi 20%. Đ

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 7: Giả cổ phiếu của một Công ty niêm yết vào sáng ngày thứ hai là 250 000 đồng. Vào cuối buổi chiều ngày thứ hai thì giá đã giảm đi 20%. Đến sáng ngày thứ ba lại giảm đi 10%. Đến sáng ngày thứ tư lại tăng lên 30%. Hỏi vào sáng thứ tư, giá cổ phiếu của Công ty tăng hay giảm là bao nhiêu so với sáng ngày thứ hai?
Viết một bình luận