Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một đội có 48 bác sĩ và 180 y tá tham gia chữ bệnh vì người nghèo ở Bến Tre.Người ta muốn chia đều số bác sĩ và y tá vào các tổ.Hỏi có

Toán Lớp 6: Một đội có 48 bác sĩ và 180 y tá tham gia chữ bệnh vì người nghèo ở Bến Tre.Người ta muốn chia đều số bác sĩ và y tá vào các tổ.Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ.Tính số bác sĩ và y tá mỗi tổ.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số tổ nhiều nhất có thể chia được ( a ∈ N* )
  Ta có : 
  48 ⋮ a
  180 ⋮ a 
  Mà a là số lớn nhất 
  => a = ƯCLN ( 48 , 108 ) 
  Ta có : 
  48 = 2 mũ 4 . 3
  108 = 2 mũ 2 . 3 mũ 2 . 5 
  => ƯCLN ( 48 , 108 ) = 2 mũ 2 . 3 = 12
  => a =  12
                       Vậy có thể chia nhiều nhất 12 tổ 
      Có số bác sĩ trong mỗi tổ là : 
                        48 : 12 = 4 ( bác sĩ )
      Có số y tá trong mỗi tổ là :
                       108 : 12 = 9 ( y tá )
                                Vậy có thể chia nhiều nhất 12 tổ . Mỗi tổ có 4 bác sĩ và 9 y tá .
                                                               Chúc bạn học tốt
   

 2.            Chúc bạn học tốt ạ!

  toan-lop-6-mot-doi-co-48-bac-si-va-180-y-ta-tham-gia-chu-benh-vi-nguoi-ngheo-o-ben-tre-nguoi-ta

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )