Toán Lớp 6: Một con tàu đi giữa A và B dọc theo một con sông. Chuyến đi từ A đến B là xuôi dòng, và chuyến đi từ B đến A là ngược dòng. Tàu phải mấ

By Thanh Hương

Toán Lớp 6: Một con tàu đi giữa A và B dọc theo một con sông. Chuyến đi từ A đến B là xuôi dòng, và chuyến đi từ B đến A là ngược dòng. Tàu phải mất 20 giờ để đi một vòng giữa A và B. Cho biết vận tốc của tàu khi ở trong nước là 30 km / h và vận tốc của dòng sông là 6 km / h. Khoảng cách giữa A và B là bao nhiêu km?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một con tàu đi giữa A và B dọc theo một con sông. Chuyến đi từ A đến B là xuôi dòng, và chuyến đi từ B đến A là ngược dòng. Tàu phải mấ”

 1. text(Ta có 🙂
  text(Vận tốc của tàu khi ở trong nước là 30 km/h là vận tốc thực)
  text(⇒ Vận tốc ngược dòng của tàu là : )
           30 – 6 = 24 (km/h)
  text(⇒ Vận tốc xuôi dòng là 🙂
          30 + 6 = 36(km/h)
  text(Gọi quãng đường là S ( S > 0))
  text(⇒ Thời gian đi là : S/36)
  text(⇒Thời gian về là : S/24)
  text(Theo bài ra ta có 🙂
        S/36 + S/24 = 20
  ⇔(24S)/864 + (36S)/864 = 20
  ⇔ 24S + 36S = 20 . 864 = 17280
  ⇔ 60S = 17280
  ⇒  S = 288 (km)
  text(Vậy khoảng cách giữa A và B là : 288 km)

  Trả lời

Viết một bình luận