Toán Lớp 11: tính 5+15+45+135+⋯+32805+98415

By Tuyết Nga

Toán Lớp 11: tính 
5+15+45+135+⋯+32805+98415

0 bình luận về “Toán Lớp 11: tính 5+15+45+135+⋯+32805+98415”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5+15+45+135+⋯+32805+98415
  =5 + 5.3 + 5.3^2 +5.3^3 +…+ 5.3^9
  =5( 1 + 3 + 3^2 + 3^3 +…+ 3^9)
  text{Gọi:}A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 +…+ 3^9
  => 3A = 3 + 3^2 + 3^3 +…+ 3^10
  => A = \frac{(3A – A)}{2} = \frac{(3^10 – 1)}{2} = 29524
  => 5+15+45+135+⋯+32805+98415 = 5. 29524= 147620
  text{#Study Well}

  Trả lời

Viết một bình luận