Toán Lớp 5: Bài 4: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ số của nó. Bài 5: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một

By Ðông Nghi

Toán Lớp 5: Bài 4: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ
số của nó.
Bài 5: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó
giảm đi 9 lần. Tìm số có ba chữ số đó.
Nhanh giúp tui với……….

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 4: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ số của nó. Bài 5: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một”

 1. Giải đáp:B4:24 hoặc 15
               B5:350
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:B4:
  Ta có: ab =a.b.3
  10a + b = a.b.3
  => ab chia hết cho 3
  => a + b chia hết cho 3
  Mà ab chia hết cho a
        10a chia hết cho ạ
  => b cx chia hết cho a
  Lại có: 10a + b chia hết cho b 
             b chia hết cho b
  => 10a cx chia hết cho b
  => 10a có dạng b.k ( 10≥k≥1) (1)
  Thay vào ta có
  b.k +b =a.b.3
  b. (k+1) = a.b.3
  k +1 =3a
  => k +1 chia hết cho 3 => k +1 ∈ {3,6,9}
  Thay vào (1) ta có 
  Với k +1 =3 => a =1 và b = 5 ™
  Với k +1 = 6 => a =2 và b =4 ™
  Với k + 1 = 9  => a= 3 và b = 15/4 (ktm)
  => số cần tìm là 15 và 24
  B5:Ta gọi số đó là x
  Ta có:
  TH1:7x=100+x
  TH2:7x=200+x
  TH3:7x=300+x
  TH4:4,5,6,7,8,9
  Ta có TH3 thỏa mãn với các số cần tìm
  Bạn nhớ vote cho mình câu trả lời hay nhất nhé!!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận