Toán Lớp 6: tính 5+15+45+135+⋯+32805+98415

By Việt Lan

Toán Lớp 6: tính 
5+15+45+135+⋯+32805+98415

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tính 5+15+45+135+⋯+32805+98415”

 1. giải thích các bước giải :
  5+15+45+135+⋯+32805+98415
  =5+3.5+3^2 . 5 +3^3 . 5+…+3^8 . 5+3^9 . 5
  =5.(1+3+3^2+3^3+…+3^8+3^9)
  Đặt A=1+3+3^2+3^3+…+3^8+3^9
  3A=3.(1+3+3^2+3^3+…+3^8+3^9)
  3A=3+3^2+3^3+3^4+…+3^9+3^10
  3A-A=3+3^2+3^3+3^4+…+3^9+3^10-1-3-3^2-3^3-…-3^8-3^9
  (3-1)A=-1+3^10
  2A=3^10-1
  A=(3^10-1)/2
  Thay A vào biểu thức trên ta có :
  =5.(1+3+3^2+3^3+…+3^8+3^9)
  =5.A
  =5.(3^10-1)/2
  =(5 . 3^10-5)/2
  Vậy biểu thức trên có giá trị là : (5 . 3^10-5)/2

  Trả lời

Viết một bình luận